NABÍDKA BALOTINOVÁNÍ

 • Velké zrnitosti
 • Malé zrnitosti

egrit extra 03 1 - NABÍDKA BALOTINOVÁNÍ

 • Odstraňují z povrchu větší a těžší nečistoty
 • Způsobují méně nárazů do povrchu na kg
 • Úroveň nárazů je intenzivnější
 • Nepronikají k velmi malým povrchům
 • Při stejné intenzitě úpravy je konečný účinek lesklejší (perlový)

egrit male frakcje - NABÍDKA BALOTINOVÁNÍ

 • Odstraňují z povrchu malé a lehké nečistoty
 • Způsobují více nárazů do povrchu na kg
 • Úroveň nárazů je méně intenzivní
 • Pronikají k malým povrchům
 • Při stejné intenzitě obrábění je konečný výsledek matnější

Hlavní použití brusiva E-grit

ÚPRAVA OCELI

Úprava nerezových a ušlechtilých ocelí a slitin lehkých kovů, které se snadno zanášejí železem.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Příprava povrchu pro další protikorozní ošetření, nahrazuje chemické procesy.

MATOVÁNÍ

Matování ušlechtilé chromované oceli, technického a užitkového skla.

ÚPRAVA TRYSKÁNÍM

Zkrášlující nebo očišťující materiály, jako jsou: lehké kovy, plasty, umělá hmota, dřevo, sklo, cihla, beton.

DEKORACE

Používá se v procesu výroby umělých vánočních stromků a ozdob.

ČIŠTĚNÍ KAROSERIÍ

Čištění zkorodovaných částí automobilových karosérií.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Čištění ocelových konstrukcí.

ČIŠTĚNÍ GRAFFITI

Odstraňování graffiti z betonových povrchů a omítek (velmi dobré výsledky).

RENOVACE FASÁD

Renovace fasád na budovách, stěnách (také kabřincových) a jiných objektech.

PORCELÁN

Dekorační matování porcelánových povrchů (vysoká opakovatelnost dosahovaných výsledků).

PRECIZNÍ VÝROBKY

Čištění precizních, měkkých a křehkých výrobků.

ZDOBENÍ SKLA

Matování skla (vysoká opakovatelnost dosahovaných výsledků).

BRUSNÉ NÁSTROJE

Při výrobě brusných nástrojů.

KERAMIKA

Při výrobě ušlechtilé a elektrotechnické keramiky.

RENOVACE LODÍ

Renovace trupů lodí, příprava povrchu pro natírání.

PROTETIKA

Úprava odlitků, úprava lékařských nástrojů.

Čištění povrchu E-gritem musí předcházet testovací fáze, v níž bude vybrána zrnitost výrobku, protože velmi mnoho vnějších faktorů může mít vliv na konečný výsledek procesu čištění (vlhkost, mastný povrch, tlak stlačeného vzduchu).

E-grit je moderní, ekologické brusivo vyráběné v procesu drcení speciálně připraveného skla. Jeho výjimečné vlastnosti umožňují použití pro specializované činnosti, jako je čištění průmyslových nádrží v potravinářském průmyslu a odstraňování nepotřebných usazenin v zařízeních rafinérského průmyslu.

Za široké možnosti použití vděčí své čistotě a nejiskřivosti při povrchové úpravě kovů. Moderní metody přípravy povrchu vyžadují vysoce účinné brusné materiály. Náš výrobek je úzkoprofilové médium, které je určeno pro zvláštní použití, a absence negativního vlivu na životní prostředí je jeho mimořádnou předností, zejména pokud se jedná o jeho použití na otevřeném prostranství.

Přednosti E-gritu umožňují jeho používání v procesech pro zdravotnictví, jako jsou příprava odlitků pro lékařské nástroje nebo jako materiál pro čištění zubních protéz. E-grit se kromě specializovaných procesů používá v běžnějších situacích jako matnění povrchu pro natírání nebo satinování konstrukcí za účelem odstranění změn barvy po svařování.

Ve slévárnách se díky využití granulátu při čištění odlitků předchází nejen znečištění, ale také vměstkům cizích částic, zhoršujících kvalitu vyráběných výrobků. Používání našeho výrobku umožňuje dosáhnout velmi vysoké opakovatelnosti získávaných výsledků. Jeho široké vlastnosti a účinnost také ocenily firmy zabývající se úpravou povrchů kyselinovzdorných ocelí, hliníku, neželezných kovů a také skla, porcelánu nebo plastů.

Malé zrnitosti mají použití tam, kde se nevyžaduje méně agresivní zdrsnění povrchu, ale spíše vyčištění detailů bez poškození jejich struktury. Proto se také E-grit často používá pro matnění, satinování nebo vyhlazování. Tyto vlastnosti přispívají k tomu, že během úpravy jsou zachovány přesně stanovené tolerance, a díky nízké vlastní hmotnosti mohou být úpravě podrobeny precizní výrobky – (tenké, křehké).

Kladnou vlastností výrobku firmy Rominex je jeho molární objem a také velmi nízký stupeň erozního obrušování upravovaného povrchu, proto E-grit nakupuje mnoho podniků, které provádějí velice specializované a precizní obrábění pro letecký a automobilový průmysl, zase v uměleckých oborech jej oceňují ti, kteří potahují povrchy pro dosažení nehomogenního odrazu světla.

E-grit vzhledem ke své chemické netečnosti se obzvlášť doporučuje pro procesy úpravy ušlechtilých ocelí a slitin lehkých kovů, které se snadno znečišťují železem (nezpůsobuje kovové vměstky). Díky těmto vlastnostem odbourává používání chemických přípravků v procesech čištění a jeho použití navíc vyvolává povrchové tlakové napětí, což opožďuje vznik napěťové koroze a trhlin. V aspektu ochrany zdraví nevzniká žádné riziko silikózy a mezní hodnoty obsahu křemíku a toxických prvků jsou v normě.

E-grit nemá zdraví škodlivé olovo, které se vstřebává dýchacími cestami (výpary a prach), a váže se na některé enzymy a poškozuje tak červené krvinky a centrální nervový systém.

Závěrem, E-grit je ekologické, nekovové brusivo na ostré hrany vyráběné ve výsledku drcení skla a jeho trvanlivost umožňuje vícenásobné použití.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!