TRYSKANIE SKLOM

 • Frakcie veľké
 • Frakcie malé

egrit extra 03 1 - TRYSKANIE SKLOM

 • Odstraňuje väčšie a ťažšie nečistoty z povrchu
 • Spôsobujú menej nárazov povrchu na kg
 • Miera úderu je intenzívnejšia
 • Nedostávajú sa na veľmi malé povrchy
 • Pri takej istej intenzite obrábania je v konečnom efekte viac lesklý (perlivý)

egrit male frakcje - TRYSKANIE SKLOM

 • Odstraňuje malé a ľahké nečistoty z povrchu
 • Spôsobujú viacej nárazov povrchu na kg
 • Miera úderov je menej intenzívna
 • Dostávajú sa na malé povrchy
 • Pri takej istej intenzite obrábania je v konečnom efekte viac matový

Základné využitie brúsiva E-grit

OBRÁBANIE OCELE

Obrábanie nehrdzavej ocele, šľachetnej ocele a zliatin ľahkých kovov, ľahko podliehajúcich znečisteniu železom.

PRÍPRAVA POVRCHU

Príprava povrchu pre ďalšie antikorózne obrábanie namiesto chemických činností.

MATOVANIE

Matovanie šľachetnej ocele, chrómovaného technického a hospodárskeho skla.

OBRÁBANIE PRÚDOM

Skrášľujúca alebo očisťujúca materiály ako sú ťažké kovy, umelá hmota, plasty, drevo, sklo, tehla, betón.

DEKORÁCIE

Využívaný v procese výroby vianočných stromčekov a vianočných ozdôb.

OČISŤOVANIE KAROSÉRIÍ

Očisťovanie skorodovaných prvkov karosérií vozidiel.

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Očisťovanie oceľových konštrukcií.

ODSTRÁNENIE GRAFITOV

Odstránenie graffiti, sprejov z betónových povrchov a omietok (s veľmi dobrým výsledkom).

RENOVÁCIA FASÁD

Renovácia fasád na budovách, múroch (aj z lícovacích tehál) a iných objektoch.

PORCELÁN

Dekoračné matovanie povrchu porcelánu (vysoká opakovateľnosť dosiahnutého efektu).

PRECÍZNE VÝROBKY

Očisťovanie precíznych, mäkkých a krehkých výrobkov.

ZDOBENIE SKLA

Matovanie skla (vysoká opakovateľnosť dosiahnutého efektu).

BRÚSNE NÁSTROJE

Vo výrobe brúsnych nástrojov.

KERAMIKA

Vo výrobe šľachetnej a elektrotechnickej keramiky.

RENOVÁCIE LODÍ

Renovácia trupu lodí, príprava povrchu na farbenie.

PROTETIKA

Obrábanie odliatkov, obrábanie lekárskych prístrojov.

Čisteniu povrchu E-grit by mala predchádzať testová fáza, v ktorej bude zvolená frakcia výrobku, pretože veľmi veľa externých faktorov môže mať vplyv na konečný efekt procesu čistenia (vlhkosť, mastný povrch, sila stlačeného vzduchu).

E-grit je moderné, ekologické brúsivo vyrábané v procese drvenia špeciálne pripraveného skla. Pre jeho výnimočné vlastnosti  sa používa pri špeciálnych prácach, ako je očisťovanie priemyselných nádrží v potravinárstve a odstraňovanie nežiadúcich usadenín v zariadeniach rafinérskeho priemyslu.

Za široké možnosti využitia vďačí svojej čistote a nevytváraniu iskier pri obrábaní kovových povrchov. Moderné metódy prípravy povrchu vyžadujú vysoko účinný brúsny materiál. Náš výrobok je špeciálny, je určený na špeciálne použitie, jeho významnou pozitívnou stránkou je to, že nemá žiaden negatívny vplyv na životné prostredie, najmä že ide o jeho použitie v otvorenom priestore.

Takéto kladné vlastnosti mu dovolili nájsť uplatnenie v lekárskych procesoch, takých ako príprava odliatkov lekárskych prístrojov alebo ako materiál na očisťovanie zubných protéz. Nehľadiac na špeciálne funkcie sa E-grit používa v situáciách, ktoré možno označiť ako bežné, t.j. matovenie povrchu na farbenie alebo saténovanie konštrukcií pre účely odstránenia prefarbení po zváraniu.

V odlievarni sa vďaka využitiu granulátu v očisťovaní odliatkov vyhneme nečistotám, ale aj prídavkom cudzích čiastočiek, ktoré by zhoršili kvalitu vytváraných výrobkov. Použitie nášho výrobku umožňuje získať veľmi vysokú opakovateľnosť dosahovaných efektov. Jeho široké vlastnosti a efektivita bola ocenená firmami zaoberajúcimi sa prípravou povrchov odolných proti kyselinám, hliníku, neželezným kovom, ako aj sklu, porcelánu alebo umelým hmotám.

Nižšie frakcie majú svoje použitie tam, kde je žiadané menej agresívne zdrsňovanie povrchu a viacej ide o vyčistenie drobných prvkov bez poškodenia ich štruktúry. Preto je E-grit používaný často pre matovanie, saténovanie alebo vyhladenie. Tieto vlastnosti zaručujú, že pri obrábaní budú zachované presne stanovené tolerančné hodnoty a vďaka nízkej mernej tiaže sa môžu obrábať precízne výrobky (tenké, krehké).

Kladnou stránkou výrobku je jeho chemická ľahostajnosť, ako aj nepatrná miera erózneho stierania obrábaného povrchu, preto si E-grit našiel veľa záujemcov v podnikoch, ktoré vykonávajú veľmi špeciálne a precízne obrábanie pre  letecký a automobilový priemysel. Naproti tomu v umeleckých oboroch ho ocenili tí, ktorí pokrývajú povrchy, aby dosiahli nejednotný odraz svetla.

S ohľadom na svoju chemickú ľahostajnosť sa E-grit doporučuje predovšetkým pri procese obrábania šľachetných ocelí a zlúčenín ľahkých kovov, ktoré sa ľahko znečisťujú železom (nespôsobuje kovové čiastočky). Tieto jeho vlastnosti eliminujú použitie chemických prostriedkov pri procesoch čistenia a jeho aplikácia dodatočne vyvoláva napätie v tlaku, čo oneskoruje vznik korózie napätím a prasklín. Čo sa týka zdravotnej ochrany, pneumokonióza nehrozí; medzné hodnoty kremíka a toxických prvkov sú rámci normy.

E-grit neobsahuje   olovo, ktoré by bolo zdraviu škodlivé a ktoré sa dostáva do tela dýchacími cestami (pára a prach) a viaže sa z niektorými enzýmami, čím poškodzuje červené krvinky a centrálny nervový systém.

Ak tieto poznatky zhrnieme, E-grit sa dá charakterizovať ako ekologické, nekovové brúsivo s ostrými hranami, vytvárané v dôsledku drvenia skla. Je pevné, preto sa dá použiť viackrát.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!